Saltar al contenido

Presentació

3 julio, 2018

Amb la finalitat de fomentar la millora contínua de la qualitat docent, el gener de 2013 la Secretaria d’Universitats i Recerca va impulsar el projecte Col•laboratori Interuniversitari de Recursos d’Aprenentatge en Xarxa (CIRAX).

CIRAX neix amb l’objectiu de promoure i consolidar una comunitat docent activa en la creació, actualització i compartició de recursos digitals i metodologies docents a través de la col•laboració entre el professorat universitari d’una mateixa matèria.

Durant el 2013, l’activitat en el marc d’aquest projecte es va centrar en la compartició de recursos docents d’assignatures introductòries de matemàtiques bàsiques, que els estudiants segueixen abans de cursar les assignatures quantitatives pròpies dels seus estudis universitaris.

De moment, CIRAX continua centrat en l’àmbit de les matemàtiques, on s’estan posant en marxa diferents iniciatives, mecanismes i sistemes de treball col•laboratiu que, un cop provats i analitzats, es podran estendre a altres disciplines i a tots els ensenyaments universitaris de Catalunya.

Les accions principals de CIRAX per al 2014 són dues:

Matesquizzes
que pretén impulsar la creació col•lectiva d’un conjunt d’exercicis de matemàtiques adaptatius en línia per a ser emprats als darrers cursos de l’ensenyament secundari i els primers de l’universitari.
Repositori-col·laboratori CIRAX
un entorn de recol•lecció i compartició de materials docents en format digital, ben catalogat i gestionat, fàcil d’usar, que faciliti al professorat tant la preparació d’una assignatura com la compartició de les seves propostes i treballs docents. L’objectiu final és que aquest espai esdevingui un lloc de referència per al professorat universitari català, tant per la riquesa dels continguts que conté com pel valor de la interacció social que s’hi produeix.

La coordinació del projecte ha estat encarregada per la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i Teresa Sancho (UOC) n’ha assumit la direcció acadèmica.

PRESENTACIÓ
MATESQUIZZES