Últimes Notícies

Subscriu-te al Butlletí de Notícies


Consulta l'avís legal.

Coordinació

logo CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)

Patrocini

Logo SUR Generalitat

Matesquizzes

Matesquizzes en el marc del programa CIRAX

Matesquizzes és una activitat del programa CIRAX. Un dels objectius d’aquest programa per al 2014 consisteix en el desenvolupament i publicació en obert d’una col·lecció de qüestionaris digitals que permetin un auto-seguiment i també una avaluació automàtica dels continguts de matemàtiques que esdevenen bàsics i fonamentals en els primers cursos d’estudis universitaris de caràcter científico-tècnic, on les matemàtiques hi tenen un pes important.


La creació d’aquests qüestionaris s’ha portat a terme mitjançant la tecnologia WIRIS Quizzes i WIRIS Adaptative Quizzes, mòduls desenvolupats per l’equip de Maths for More que es troben totalment integrats en la plataforma Moodle. D’aquí, doncs que Moodle sigui la plataforma utilizada per suportar tot aquest material.


En la 1a fase d’aquesta iniciativa s’han creat un conjunt activitats d’auto-guia i auto-avaluació per donar suport als estudiants de batxillerat, tant de Matemàtiques com de Matemàtiques aplicades a Ciències Socials.


En la 2a fase del projecte, programada per a l’inici del curs 2014-2015, s’espera no només tenir aquest banc de qüestionaris adreçats a cobrir les necessitats d’estudiants de batxillerat, sinó també ampliar aquest conjunt d’activitats per als estudiants dels primers cursos de matemàtiques dels estudis universitaris científico-tècnics.

Matesquizzes: què és? a qui va adreçat?

Matesquizzes és un conjunt d’exercicis presentats en forma de qüestionaris que permeten resoldre de forma adaptativa alguns problemes de matemàtiques, adequats per a estudiants de batxillerat però també d’introducció a estudis universitaris científico-tècnics.

 

Que els qüestionaris siguin adaptatius vol dir que el sistema no es limita a donar la solució correcta d’un exercici, sinó que acompanya de forma automàtica a qui l’està resolent, d’acord amb les respostes donades al sistema. Així, el sistema proporciona un ajut personalitzat en la resolució del problema plantejat. A més a més, cada qüestionari va acompanyat d’un conjunt de referències a recursos d’aprenentatge que poden ajudar a fer l’activitat proposada.


Amb aquesta proposta d'activitats es vol cobrir gran part de les necessitats que pugui tenir un estudiant de batxillerat, però també d’un estudiant que vulgui preparar l’examen de Matemàtiques d’accés a la universitat o d’un que està fent un curs propedèutic (d’anivellament o introductori) de matemàtiques a la universitat.


En aquest sentit, doncs, Matesquizzes és una bona eina per a repassar i aprofundir en els continguts de Matemàtiques treballats durant els cursos de Batxillerat i, per tant, està especialment adreçat a tots els estudiants de batxillerat o universitaris, abans de començar les assignatures pròpies de la titulació escollida.

 

L’accés a la totalitat d'aquest banc de preguntes és totalment lliure i gratuït. Per tant, i d’acord amb l’esperit i les bases del projecte CIRAX, qualsevol de les preguntes pot ser utilitzada, compartida, millorada i adaptada.