Últimes Notícies

Subscriu-te al Butlletí de Notícies


Consulta l'avís legal.

Coordinació

logo CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)

Patrocini

Logo SUR Generalitat

jue

24

jul

2014

Cursos online gratuïts per a estudiants que volen entrar amb bon peu a les enginyeries i ciències

La Secretaria d’Universitats i Recerca està potenciant l’ús de cursos online realitzats per universitats catalanes en diferents àmbits. En aquesta línia, una de les preocupacions és el baix rendiment dels estudiants d’enginyeries i ciències un cop accedeixen a la universitat. Aquest és un exemple clar on l’ús de cursos massius oberts online (MOOCs, de l’anglès Massive Open Online Courses) pot ajudar a millorar-ne els resultats.

 

Una oferta inicial de dos MOOCs del sistema universitari va adreçada específicament a proporcionar a estudiants de primer curs d’enginyeries i ciències un repàs dels continguts bàsics de matemàtiques (càlcul i àlgebra) que sempre representen un esforç addicional pels estudiants novells. Els dos cursos s’ofereixen abans i a l’inici de les classes de primer de carrera, com a complement formatiu preuniversitari, i amb l’objectiu de complementar l’oferta de la titulació.

 

El primer MOOC, organitzat per la UPF a través de la seva professora Vanesa Daza, ofereix el curs Descodificant Àlgebra (en segona edició), de sis setmanes de durada i que s’iniciarà el proper 25 de juliol. El curs es centra en apropar les matemàtiques a problemes de la vida quotidiana, mitjançant la seva reformulació en un context que permet introduir conceptes i procediments algebraics (nombres complexos, polinomis o matrius per exemple) de forma natural i utilitzant la criptografia i la teoria de codis com a base argumental.

 

Enllaç al curs: http://ucatx-edx.upf.edu/courses/UPF/C01/2014/about

 

La UAB organitza el segon MOOC, a través del seus professors Jaume Pujol i Mercè Villanueva, anomenat Pre-Calculus de vuit setmanes de durada i que s’iniciarà el 16 de setembre. El curs s’ofereix gratuïtament i acumula un volum de més de 26.000 participants inscrits en edicions anteriors. Pre-Calculus té com a objectius assolir les competències bàsiques de càlcul i resoldre problemes matemàtics aplicats a problemes de ciències i enginyeries. Així, es fa un repàs als nombres reals i les funcions elementals (lineals, quadràtiques, polinomials i trigonomètriques, entre d’altres), i s’introdueix el càlcul integral i diferencial.

 

Enllaç al curs: https://www.coursera.org/course/precalc

 

Els dos cursos disposen de materials online dissenyats per poder impartir els continguts de forma no presencial, amb exercicis d’estudi, proves d’autoavaluació i amb eines que fomenten la interacció i l’aprenentatge col·laboratiu.

 

La Secretaria d’Universitats i Recerca fomenta la generació de MOOCs com a eina d’innovació docent a les universitats catalanes. Després de l’èxit de la primera convocatòria de MOOCs del 2013, amb 14 cursos en fase de disseny i implantació, ara disposa de la segona convocatòria oberta fins el 7 de juliol. Amb això es crearà una oferta global de més de 40 MOOCs per projectar internacionalment el sistema català d’universitats en plataformes d’abast global.